دانلود تقویم ۹۸

برای دانلود تقویم ۱۳۹۸ هجری شمسی،رسمی کشور بصورت فایل PDF بر روی تصویر  پایین کلیک نمایید.

دانلود تقویم 98

  در این صفحه  دانلود تقویم  ۹۸  و ۹۹ در یک نگاه  و همچنین  تقویم سال ۹۸ بصورت  فایل

pdf گذاشته شده است.

تمامی تاریخ ها از مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران و همچنین مناسبتها از شورای فرهنگ عمومی می باشد.