سفارش سررسید اختصاصی

مشتریان درباره تولیدات سفارش سررسید اختصاصی ، استدلال های اشتباهی دارند که با واقعیت سازگار نیست.در ادامه به پاره ای از این موارد اشاره مینماییم.

۱-لت تبلیغاتی شرکت یا همان صفحات رنگی مورد نظر سفارش دهنده را میشود به سررسید  اضافه کرد.

۲-هر تعداد صفحه به صورت دلخواه می شود ، اضافه کرد به سررسید و نهایتا چیزهایی حذف کرد.

فرمهای داخله سالنامه ها ۱۶ صفحه هستند.(البته اغلب).اضافه کردن حتی اگر فرصت باشد می بایست لابلای این ۱۶ صفحه ها صورت گیرد و نه به هر کجا که می خواهیم.

۳-در میان تولیدات یک تولیدکننده سررسید می توان جلد هر یک را برای دیگری استفاده کرد چون یک اندازه دارند و مثلا هر دو وزیری هستند.

اول اینکه سفارش گیرنده با محاسبه ای برای هر تولید خود مقدار معینی هم جلد تولید کرده که با تغییر آن محاسباتش دچار مشکل خواهد شد.دوم این است که علی رغم یکی بودن اندازه ظاهره می بایست خیلی موارد دیگر هم در اندازه ها یکی باشند تا دو کار را بشود تغییر جلد داد.

سفارش سررسید اختصاصی

۴-سفارش گیرنده موظف است اطلاعات ارائه شده توسط مشتری را چک کند تا اشتباه نباشد.مانند سی دی طرح .چنانکه این وظیفه دریافت کننده سفارش نیست.

گیرنده سفارش سالنما هم مثل کارهای دیگر اشرافی روی موارد و اطلاعات شرکت شما ندارد و اگر خیلی حساس هستید خودتان باید به دقت این اطلاعات را غلط گیری کرده و تحویل نمایید.

۵-داغی و طلاکوب و ضربی های دیگر روی هر جلدی به یک شکل زده شده و نمایش داده می شوند، باید مثل هم بخورند.

در حالی که اصلا این طور نیست و جنس های مختلف بافت های گوناگونی دارند.

۶-زمان سفارش سررسید اختصاصی اسفند ماه است و زودتر از آن بی مورد باید انبار را پر از سررسید کنیم و زودتر پول بدهیم.

اسفند اوج کاری تولیدکنندگان سالنامه است. اغلب سفارشها در این ماه دیر می شوند و مشکل دار هستند.

سفارش سررسید تیلیغاتی

۷-سررسید نباید مثل یک کاتالوگ تبلیغاتی باشد و نباید از تبلیغ و عکس و لوگو شرکت پر کرد.

درصورتیکه با این کار هدیه گیرنده را دلزده می کنیم و او از گرفتن چنین کاری اکراه خواهد داشت.

۸-سررسید کاربردش را از دست داده و دیگر جذاب نیست.

چنانچه در مقالات قبل به دفعات توضیح دادیم سررسید قابل انعطاف ترین هدیه تبلیغاتی است.کاربرد وسیعی دارد و در طول یک سال از صاحب خود جدا نخواهد شد.