سفارش سررسید تبلیغاتی

اشتباهات رایج در سفارش سررسید تبلیغاتی و اختصاصی:

۱- همیشه ارزان بودن یک کالا، معنی با صرفه بودن آن نیست.در ارتباط با سفارش سررسید تبلیغاتی این جمله معنایی مضاعف پیدا می کند. چون تولید سررسید که کالایی فصلی میباشد و دربازه زمانی محدودی تولید می شود باید حداقل استانداردهایی رعایت شود.بخصوص در صحافی آن هیچ وجه بدنبال ارزان بودن نباشید ، که کلیه زحمتها از دست میرود و نتیجه نهایی بسیار بد باشد.

سفارش سررسید تیلیغاتی

۲- در انتخاب فروشنده باید دقت فراوانی نمود.سفارش سررسید تبلیغاتی فرقی اساسی با سایر هدایای تبلیغاتی دارد و آن اینست که تمام یا اغلب کار آن در داخل داخل کشور و به سفارش سفارش دهنده سررسید انجام می گیرد.خودکار و لیوان و کلاه تبلیغاتی همگی جنسهای آماده ای هستند که در نهایت رویشان آرم می خورد و بنابراین خطری چندانی از نظر تولید ندارند.بنابراین بهتراست در درجه اول با تولیدکنندگان سررسید ، تقویم رومیزی کار کنید که بنام باشد تا نسبت به تحویل بموقع متعهد باشند.

۳- سعی کنید در صدد گرفتن قولهای غیر ممکن از تولیدکننده یا فروشنده سررسید نباشید.این تولیدکنندگان سررسید در سه ماه پایانی سال در اوج شلوغی کار خود هستند و تحت فشار قرار دادن آنها برای تحویل سریع یا کاری خاص روی سفارش سررسید تبلیغاتی شرکتتان به بدقولی آنها خواهد انجامید.

۴- بهترین زمان سفارش سررسید تبلیغاتی،خرید سررسید اختصاصی آذر و دی ماه است ،بهمن و اسفند ماههای مناسبی برای سفارش اختصاصی نیستند.چون در این ماهها تولید کنندگان سررسید و تقویم رومیزی بسیار شلوغ خواهند بود.

۵- از اضافه کردن تعداد صفحات زیاد تبلیغاتی به سررسید و یا چاپ آرم در صفحات برای تعداد  کمتر از هزار جلد و تغییر جلد و کلا هر گونه تغییر نسبت به نمونه تولید شده در تیراژهای کم خودداری کنید.این کار برای تولیدکنندگان سرسید دشوار و زمان بر است و مجب بدقولی و دیر  شدن تعهدشان می شود.

lat gelaseh 2

۶-در صورت امکان با چاپ صفحات تبلیغاتی شرکت خود و کارهایی از این قبیل کار تولیدکنندگان سررسید را سبک تر کنید.همچنین اگر قرار است طرحی راتایید نمایید زودتر اقدام کنید با دیر تاییدکردن سفارشتان هم سروقت تحویل داده نمیشود.

۷-همیشه بخاطر داشته باشید نمونه کاری که سفارش داده اید را تا پایان پیش خود نگه  دارید تا سررسید اختصاصی شما آماده شود.