لحظه تحویل سال 1397 – سررسید 97 – سالنامه 97 – سررسید 1397 – سالنامه 1397 – سالنامه اکسیر
سررسید 97

سالنامه اکسیر

تولید سررسید های اختصاصی
محصولات

لحظه تحویل سال۱۳۹۷

بنا بر اعلام شورای مرکز تقویم موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

لحظه تحویل سال ۱۳۹۷ هجری شمسی به ساعت رسمی جمهوری اسلامی ایران

ساعت ۱۹ و ۴۵ دقیقه و ۲۸ ثانیه روز سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ هجری شمسی

 مطابق ۲ رجب ۱۴۳۹ هجری قمری و ۲۰ مارس ۲۰۱۸ میلادی 

لحظه تحویل سال 97

رویدادهای نجومی سال ۹۷

رویداد نجومی قابل رویت در ایران در سال ۱۳۹۷ هجری شمسی

۱- ماه گرفتگی کلی در تاریخ های جمعه و شنبه ۵ و ۶ مرداد

آغاز گرفتگی : ساعت ۲۲ و ۵۴ دقیقه

آغاز گرفتگی کلی : راس ساعت ۲۴

پایان گرفتگی کلی : ساعت ۱ و ۴۳ دقیقه بامداد

پایان گرفتگی: ساعت ۲ و ۴۹ دقیقه بامداد

۲- ماه گرفتگی کلی در تاریخ دوشنبه ۱ بهمن

آغاز گرفتگی : ساعت ۷ و ۴ دقیقه

آغاز گرفتگی کلی : ساعت ۸ و ۱۱ دقیقه

پایان گرفتگی : ساعت ۱۰ و ۲۱ دقیقه

(در مناطق شرقی ایران، قبل از آغاز گرفتگی ،ماه غروب می کند. همچنین گرفتگی کلی

در هیچ نقطه ای از ایران دیده نمی شود. این گرفتگی در مناطق غربی ایران به صورت جزئی دیده می شود.)

اطلاعات تکمیلی رویدادهای نجومی سال ۱۳۹۷ هجری شمسی قابل درج در تقویم

خورشید گرفتگی ها:

۱- خورشید گرفتگی جزئی : جمعه ۲۲ تیر، غیر قابل رویت در ایران . این گرفتگی در

بخش های کوچکی از جنوب استرلیا، نیوزلند و جنوبگان به صورت جزئی مشاهده است.

۲- خورشید گرفتگی جزیی: شنبه ۲۰ مرداد ، غیر قابل رویت در ایران . این گرفتگی در

بخش کوچکی از شمال شرق کانادا ، بخشی از شمال اروپا و بخش هایی میانی و شمالی آسیای شرقی

به صورت جزیی قابل مشاهده است.

۳-  خورشید گرفتگی جزئی: یک شنبه  ۱۶ دی، غیر قابل رویت در ایران. این گرفتگی در

بخش هایی از شرق و شمال شرق آسیا، شمال اقیانوس آرام و بخش کوچکی از آلاسکا به صورت جزیی قابل مشاهده است.

ماه گرفتگی ها :

۱- ماه گرفتگی کلی: جمعه ۵ مرداد ، قابل رویت در ایران، این گرفتگی در تمام پهنه دنیا، به جز ایسلند و گریلند ،

شمال غرب آمریکای جنوبی ، تمام آمریکای مرکزی و شمالی، شمال و شمال شرق روسیه دیده می شود.

۲- ماه گرفتگی کلی: دوشنبه ۱ بهمن، قابل رویت در ایران. این گرفتگی در تمام پهنه دنیا ،

به جز بخش هایی از آسیای غربی ، شرق آفریقا، شرق و شمال شرق آسیا ، اقیانوسیه و تقریبا تمام جنوبگان دیده می شود.