سررسید 1396 – EXIR
Loading…

سالنامه اکسیر

تولید سررسید های اختصاصی
محصولات

سررسید 1396

 

کد 1 : (سررسید وزیری روزانه با جلد ترمو 2 تکه و پلاک آویز فلزی)

 

Code_1_

 

اطلاعات : اندازه 24*17 سانتی متر با کاغذ کرم ، به صورت لب گرد ، دورنگ ، همراه صفحات دفتر تلفن

و نقشه مترو و مسافت بین شهرها

 

sefaaresh

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1

کد 2 : ( سررسید وزیری روزانه با جلد ترمو و پلاک آویزفلزی )

 

011 - Arashk 96

 

 

اطلاعاتاندازه 24*17 سانتی متر با کاغذ کرم ،به صورت لب گرد ، دورنگ ، همراه صفحات دفترتلفن و نقشه مترو و مسافت بین شهرها.

 

sefaaresh

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


کد 3 : (سررسید ,وزیری روزانه باجلدچرم مصنوعی و پلاک فلزی)

 

Code 3

 

اطلاعاتاندازه 23*17 سانتی متر با کاغذ سفید ،به صورت لب گرد ، دورنگ ،همراه صفحات دفترتلفن و نقشه مترو و مسافت بین شهرها

 

sefaaresh

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


کد 4 :(سررسید وزیری روزانه باجلد سلفون)

 

Code_4

 

اطلاعاتاندازه 24*17 سانتی متر،به صورت دوختی ، دورنگ ، به همراه صفحات دفترتلفن و نقشه مترو و مسافت بین شهرها

 

sefaaresh

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


کد 5 : (سررسید طرح اروپایی)

 

 

Code_8_-1024x683

 

 

 

 

اطلاعات: متن سررسید روزانه ، دورنگ با کاغذ کرم لب گرد با جلد ترمو و جعبه .

اندازه: 5*13*5*21 سانتی متر

 

sefaaresh

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


کد 6 : (سررسید پالتویی با جلد طرح چوب و جعبه اختصاصی)

 

Code_1_-1024x683-Recovered

 

اطلاعات : متن روزانه با کاغد کرم،به صورت کلاسری به همراه جعبه اختصاصی.

اندازه: 5*12*5*18

 

sefaaresh

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


کد 7 : ( سررسید پالتویی با خودکار و جعبه اختصاصی )

 

Code_7

 

اطلاعات : متن روزانه با کاغذ کرم ، به صورت کلاسری به همراه جعبه اختصاصی.

اندازه: 5*12*5*18

 

sefaaresh

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


کد 8 : ( سررسید 2 روزه با جلد چرم مصنوعی وپلاک فلزی )

 

Code_8_

 

اطلاعاتاندازه: 24*17 سانتی متر با کاغذ سفید ،به صورت لب گرد ، همراه صفحات دفتر تلفن ، نقشه مترو و مسافت بین شهرها

 

sefaaresh

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________