سررسید 97

سالنامه اکسیر

تولید سررسید های اختصاصی
محصولات

 

 

سررسید ۱۳۹۷

سررسید طرح اروپایی سرزمین ها ( سالنامه کد ۱)
 

Code_1_exir_calendar

سررسید طرح اروپائی سرزمین ها حاوی 30 تصویر از مکان های دیدنی جهان .

متن سررسید دو روزه ، بصورت کلاسوری  ، کاغذ کرم 70 گرمی اندونزی ، چاپ 2 رنگ ، با جلد ترمو .
 
sefaaresh

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1

 سررسید وزیری روزانه ویونا ( سالنامه کد 2)
 

Code_2_exir_calendar

متن سررسید روزانه (پنجشنبه و جمعه با هم ) ، ته دوخت ، چاپ 2 رنگ 

کاغذ کرم 70 گرمی اندونزی،با جلد ترمو ترک. 

اندازه 24*17 سانتی متر.

sefaaresh

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


سررسید وزیری روزانه مدوسا ( سالنامه کد 3)
 

Code_3_exir_calendar

متن سررسید روزانه (پنجشنبه و جمعه با هم ) ، ته دوخت ، چاپ 2 رنگ
کاغذ کرم 70 گرمی اندونزی ، جلد گالینگور هلندی با جعبه .
sefaaresh

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


سررسید وزیری روزانه ساوانا ( سالنامه کد 4)
 

Code_4_exir_calendar

متن سررسید روزانه (پنجشنبه و جمعه با هم ) ، ته دوخت ، چاپ 2 رنگ
کاغذ کرم 70 گرمی اندونزی ، جلد پارچه ای هلندی با جعبه .
sefaaresh

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 


سررسید طرح اروپایی روزانه رژینا ( سالنامه کد 5)
 

Code_5_exir_calendar

متن سررسید روزانه (پنجشنبه و جمعه با هم ) ، ته دوخت ، چاپ 2 رنگ
کاغذ کرم 70 گرمی اندونزی ، لب گرد ، با جلد ترمو ترک .
sefaaresh

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


سررسید طرح اروپایی روزانه رانا ( سالنامه کد6 )
 

Code_6_exir_calendar

متن سررسید روزانه (پنجشنبه و جمعه با هم ) ، ته دوخت ، چاپ 2 رنگ 
  کاغذ کرم 70 گرمی اندونزی ، لب گرد ، جلد گالینگور هلندی با جعبه .
sefaaresh

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


سررسید طرح اروپایی دستیار لاریسا ( سالنامه کد 7 )
 

Code_7_exir_calendar

متن سررسید دستیار ( هفته در یک صفحه ) به همراه صفحات یادداشت و شطرنجی ، ته دوخت
  کاغذ کرم 70 گرمی اندونزی ، چاپ 2 رنگ ، لب گرد ، جلد پارچه ای هلندی با جعبه .
sefaaresh

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________