سررسید 1397 – سالنامه اکسیر
Loading…

سالنامه اکسیر

تولید سررسید های اختصاصی
محصولات

سررسید 1397

 

 سررسید وزیری روزانه با جلد ترمو 2 تکه و پلاک آویز فلزی.(سالنامه کد 1)

 

Code_1_

 

اندازه 24*17 سانتی متر با کاغذ کرم ، به صورت لب گرد ، دورنگ ، همراه صفحات دفتر تلفن

و نقشه مترو و مسافت بین شهرها

 

sefaaresh

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1

 سررسید وزیری روزانه با جلد ترمو و پلاک آویزفلزی .(سالنامه کد 2)

 

011 - Arashk 96

 

 

 اندازه 24*17 سانتی متر با کاغذ کرم ،به صورت لب گرد ، دورنگ ، همراه صفحات دفترتلفن و نقشه مترو و مسافت بین شهرها.

 

sefaaresh

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 سررسید وزیری روزانه باجلدچرم مصنوعی و پلاک فلزی.(سالنامه کد 3)

 

Code 3

 

 اندازه 23*17 سانتی متر با کاغذ سفید ،به صورت لب گرد ، دورنگ ،همراه صفحات دفترتلفن و نقشه مترو و مسافت بین شهرها

 

sefaaresh

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 سررسید وزیری روزانه باجلد سلفون.( سالنامه کد 4)

 

Code_4

 

اندازه 24*17 سانتی متر،به صورت دوختی ، دورنگ ، به همراه صفحات دفترتلفن و نقشه مترو و مسافت بین شهرها

 

sefaaresh

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 سررسید طرح اروپایی.(سالنامه کد5)

 

 

Code_8_-1024x683

 

 

 

 

 متن سررسید روزانه ، دورنگ با کاغذ کرم لب گرد با جلد ترمو و جعبه .

اندازه: 5*13*5*21 سانتی متر

 

sefaaresh

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 سررسید پالتویی با جلد طرح چوب و جعبه اختصاصی.(سالنامه کد 6)

 

Code_1_-1024x683-Recovered

 

 متن روزانه با کاغد کرم،به صورت کلاسوری به همراه جعبه اختصاصی.

اندازه: 5*12*5*18

 

sefaaresh

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 سررسید پالتویی با خودکار و جعبه اختصاصی .(سالنامه کد 7)

 

Code_7

 

 متن روزانه با کاغذ کرم ، به صورت کلاسوری به همراه جعبه اختصاصی.

اندازه: 5*12*5*18

 

sefaaresh

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 سررسید 2 روزه با جلد چرم مصنوعی وپلاک فلزی .( سالنامه کد 8 ) 

 

Code_8_

 

 اندازه: 24*17 سانتی متر با کاغذ سفید ،به صورت لب گرد ، همراه صفحات دفتر تلفن ، نقشه مترو و مسافت بین شهرها

 

sefaaresh

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________