گالری سررسید 97 – سررسید 97 – سالنامه 97 – سررسید 1397 – سالنامه 1397 – سالنامه اکسیر
سررسید 97

سالنامه اکسیر

تولید سررسید های اختصاصی
محصولات
گالری سررسید 97 سالنامه اکسیر

جهت کسب اطلاعات بیشتر یا ثبت سفارش با ما تماس بگیرید . 

سررسید 1397

سررسید وزیری روزانه با جلد ترمو 2 تکه و پلاک آویز فلزی.( سالنامه کد 1)

Code_1_

 

متن سررسید روزانه ، با کاغذ کرم ، به صورت لب گرد ، دورنگ ، همراه صفحات دفتر تلفن
و نقشه مترو و مسافت بین شهرها.
اندازه 24*17 سانتی متر.
sefaaresh

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1

 سررسید  وزیری روزانه با جلد ترمو و پلاک آویزفلزی .( سالنامه کد 2)

011 - Arashk 96

 

متن سررسید روزانه ، با کاغذ کرم ،به صورت لب گرد ، دورنگ ، همراه صفحات
دفترتلفن و نقشه مترو و مسافت بین شهرها.
 اندازه 24*17 سانتی متر.
sefaaresh

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


سررسید  وزیری روزانه باجلدچرم مصنوعی و پلاک فلزی.( سالنامه کد 3)

Code 3

 

متن سررسید روزانه ، با کاغذ سفید ،به صورت لب گرد ، دورنگ ،همراه صفحات
دفترتلفن و نقشه مترو و مسافت بین شهرها.
اندازه 23*17 سانتی متر.
sefaaresh

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


سررسید وزیری روزانه باجلد سلفون.( سالنامه کد 4)

Code_4

 

متن سررسید روزانه ، به صورت دوختی ، دورنگ ، به همراه صفحات دفترتلفن
و نقشه مترو و مسافت بین شهرها.
اندازه 24*17 سانتی متر.
sefaaresh

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


سررسید طرح اروپایی.( سالنامه کد5 )

Code_8_-1024x683

 

 متن سررسید روزانه ، دورنگ با کاغذ کرم لب گرد با جلد ترمو و جعبه .
اندازه: 5*13*5*21 سانتی متر.
sefaaresh

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


سررسید پالتویی با جلد طرح چوب و جعبه اختصاصی.( سالنامه کد 6 )

Code_1_-1024x683-Recovered

 

 متن سررسید روزانه با کاغد کرم،به صورت کلاسوری به همراه جعبه اختصاصی.
اندازه: 5*12*5*18 سانتیمتر.
sefaaresh

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 سررسید پالتویی با خودکار و جعبه اختصاصی .( سالنامه کد 7 )

Code_7

 

 متن سررسید روزانه با کاغذ کرم ، به صورت کلاسوری به همراه جعبه اختصاصی.
اندازه: 5*12*5*18 سانتیمتر.
sefaaresh

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 سررسید 2 روزه با جلد چرم مصنوعی وپلاک فلزی .( سالنامه کد 8 ) 

Code_8_

 

متن سررسید دوروزه ،با کاغذ سفید ،به صورت لب گرد ، همراه صفحات دفتر تلفن ،
نقشه مترو و مسافت بین شهرها.
 اندازه: 24*17 سانتی متر.
sefaaresh

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________