تقویم 96 و 97 در یک نگاه – سررسید 97 – سالنامه 97 – سررسید 1397 – سالنامه 1397 – سالنامه اکسیر
سررسید 97

سالنامه اکسیر

تولید سررسید های اختصاصی
محصولات

 

 تقویم 96 در یک نگاه 

تقویم 96 در یک نگاه
تقویم سال 1396 در یک نگاه

 
 تقویم 97 در یک نگاه

دانلود تقویم 97 در یک نگاه
تقویم سال 1397 در یک نگاه

 
 تقویم 98 در یک نگاه
تقویم 98 در یک نگاه
تقویم 1398 در یک نگاه

برای دانلود تقويم 1397 رسمی کشور بصورت فایل PDF و RAR بر روی تصاویر  پایین کلیک نمایید.  

  در این صفحه  دانلود تقویم 96 ، 97  و 98 در یک نگاه  و همچنین  تقویم سال 97 بصورت فایل  pdf  و rar گذاشته شده است .تمامی تاریخ ها از مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران و همچنین مناسبتها از شورای فرهنگ عمومی می باشد.