برای دانلود تقویم ۱۳۹۷ رسمی کشور بصورت فایل PDF و RAR بر روی تصاویر  پایین کلیک نمایید.

  در این صفحه  دانلود تقویم  ۹۷  و ۹۸ در یک نگاه  و همچنین  تقویم سال ۹۷ بصورت فایل  pdf  و rar گذاشته شده است .تمامی تاریخ ها از مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران و همچنین مناسبتها از شورای فرهنگ عمومی می باشد.